Vad är markföroreningar? Så påverkas människa och miljö

Markföroreningar kan uppstå när kemikalier och avfall läcker ut eller dumpas på marken. I värsta fall påverkas jordens hälsa, växternas tillväxt och även vattenmiljöer. Därför är det viktigt att kontrollera markens status exempelvis inför en nybyggnation eller efter en rivning.

Vad är markföroreningar? Så påverkas människa och miljö

Markföroreningar kan uppstå när kemikalier och avfall läcker ut eller dumpas på marken. I värsta fall påverkas jordens hälsa, växternas tillväxt och även vattenmiljöer. Därför är det viktigt att kontrollera markens status exempelvis inför en nybyggnation eller efter en rivning.

Hur uppstår markföroreningar?

Markföroreningar kan uppstå på många sätt. De vanligaste källorna är industriella utsläpp, avfallshantering och jordbruk. Industrier som inte följer regelverk och rekommendationer riskerar att släppa ut kemikalier och tungmetaller som kan skada marken och grundvattnet. 

Avfall som dumpas på soptippar och deponier kan också leda till markföroreningar, speciellt om avfallet innehåller farliga kemikalier. Inom jordbruket används ofta bekämpningsmedel och gödsel som kan läcka ut i marken och påverka miljön.

Varför är det ett problem?

Markföroreningar är ett allvarligt bekymmer eftersom det kan leda till hälsoproblem, skada på ekosystem och förstörelse av livsmiljöer. 

Markföroreningar kan också orsaka långsiktiga ekonomiska konsekvenser, som kostnader för att sanera förorenade områden.

Vad kan vi göra för att minska markföroreningar?

Det finns flera sätt att minska markföroreningar. För det första kan vi minska vårt avfall och se till att det hanteras på rätt sätt. Att återvinna och återanvända material kan också minska behovet av att producera nya produkter och minska mängden avfall som behöver hanteras.

För det andra kan vi minska vårt användande av kemikalier och istället använda mer miljövänliga alternativ. Inom jordbruket kan man till exempel använda organiska gödningsmedel istället för kemiska gödningsmedel.

Vi kan också bidra till att minska markföroreningar genom att vara medvetna om hur vi hanterar och använder kemikalier i våra egna hem och trädgårdar. Genom relativt små förändringar kan vi alla bidra till att minska markföroreningar och bevara vår miljö.

Hur förebygger vi markföroreningar?

  1. Identifiering av förorenade områden: Det första steget i att kontrollera markföroreningar är att identifiera de områden som är förorenade. Detta kan göras genom att utföra undersökningar av marken och grundvattnet i områden där det finns risk för föroreningar.
  2. Sanering av förorenade områden: Efter att förorenade områden har identifierats är det viktigt att vidta åtgärder för att sanera marken och rena den från föroreningar. Saneringsmetoderna kan variera beroende på typen av förorening och omfattningen av föroreningsproblemet.
  3. Regleringar och lagar: För att minska risken för markföroreningar behöver regleringar och lagar fastställas för att reglera och begränsa utsläpp av föroreningar. Detta inkluderar till exempel bestämmelser för industriell avfallshantering och användning av bekämpningsmedel och gödsel i jordbruket.
  4. Hållbar användning av marken: En annan viktig åtgärd för att kontrollera markföroreningar är att främja en hållbar användning av marken. Detta inkluderar att säkerställa att jordbruk och industriell verksamhet bedrivs på ett miljövänligt sätt, att utveckla gröna områden och att främja återvinning och återanvändning av material.
  5. Ökad medvetenhet: Det är viktigt att öka medvetenheten om markföroreningar och dess konsekvenser. Genom att öka medvetenheten kan vi främja en beteendeförändring och minska risken för föroreningar genom att vidta förebyggande åtgärder och genom att stödja en hållbar användning av marken.

Behöver du hjälp?

Fyll i ditt mobilnummer och berätta kort vad du behöver hjälp med, så ringer vi upp dig inom 24 timmar.

Vi har tagit emot ditt meddelande!
Vi återkommer till dig inom 24 timmar.
Oj! Något gick fel. Kontrollera din internetanslutning och/eller att alla fält är korrekt ifyllda.