Miljökonsulter i Göteborg

Miljö-konsulter i Göteborg

VMK (Västsvenska Miljökonsult) erbjuder tjänster inom markmiljö, marksanering samt byggnadsmiljö och är inriktade på förorenade områden.

Det här är VMK

Vi har uppdragsgivare över hela Västra Götaland och vi har stor erfarenhet av att arbeta med miljöinventering, markundersökning och provtagning i samband med renovering eller totalrivning av byggnader. Vi arbetar med helhetslösningar för er som kund och utför alltid ett noggrant arbete från start till färdigt arbete.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?