Kunskap

Därför är miljökonsulter viktiga för världen

Därför är miljökonsulter viktiga för världen

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Miljökonsulter spelar en stor roll i omställningen till en mer hållbar, säkert och framför allt giftfri värld. Här berättar vi om några av anledningarna.

Provtagning av mark, vatten eller byggnad inför nybyggnation eller rivning

Provtagning av mark, vatten eller byggnad inför nybyggnation eller rivning

Planerar du att bygga hus eller riva en byggnad? Oavsett vad du ska göra behöver du ha koll på hur omgivningen mår. Genom provtagning av exempelvis mark, byggnader eller vatten kan du undvika att människor, djur eller miljön drabbas.

Vad gör en miljökonsult? Så kan en dag på jobbet se ut

Vad gör en miljökonsult? Så kan en dag på jobbet se ut

Miljökonsulter hjälper företag, myndigheter och organisationer till miljömässig efterlevnad genom kontroller, analyser. Men hur ser en vanlig dag på jobbet se ut? Här berättar vi mer om miljökonsulten och deras vanligaste arbetsuppgifter.

Vad är markföroreningar? Så påverkas människa och miljö

Vad är markföroreningar? Så påverkas människa och miljö

Markföroreningar kan uppstå när kemikalier och avfall läcker ut eller dumpas på marken. I värsta fall påverkas jordens hälsa, växternas tillväxt och även vattenmiljöer. Därför är det viktigt att kontrollera markens status exempelvis inför en nybyggnation eller efter en rivning.

Vad är PCB?

Vad är PCB?

PCB, en förkortning av polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn på 209 olika miljögifter och svårnedbrytbara ämnen.

Vad är asbest?

Vad är asbest?

Asbest är förbjudet sedan länge, men fortsätter att utgöra en hälsorisk för flera yrkesgrupper, något som är viktigt att känna till och ta ansvar för.