Vad gör en miljökonsult? Så kan en dag på jobbet se ut

Miljökonsulter hjälper företag, myndigheter och organisationer till miljömässig efterlevnad genom kontroller, analyser. Men hur ser en vanlig dag på jobbet se ut? Här berättar vi mer om miljökonsulten och deras vanligaste arbetsuppgifter.

Vad gör en miljökonsult? Så kan en dag på jobbet se ut

Miljökonsulter hjälper företag, myndigheter och organisationer till miljömässig efterlevnad genom kontroller, analyser. Men hur ser en vanlig dag på jobbet se ut? Här berättar vi mer om miljökonsulten och deras vanligaste arbetsuppgifter.

Vad gör en miljökonsult?

En miljökonsult är en specialist inom miljöområdet som erbjuder rådgivning och tjänster till företag, myndigheter och organisationer för att hjälpa dem att uppnå hållbarhet och miljömässig efterlevnad. Miljökonsultens huvudsakliga uppgift är att identifiera och lösa miljöproblem eller risker som kan uppstå vid en verksamhet eller projekt. 

Uppdragsgivarens incitament är oftast att man måste uppfylla lagkrav eller vill minimera sin miljöpåverkan. Miljökonsulten kan hjälpa till genom att utvärdera verksamheten och identifiera områden där förbättringar kan göras för att minska miljöpåverkan.

Miljökonsulter kan arbeta brett, men det finns också de som är specialiserade inom olika områden som exempelvis energi, klimat, avfallshantering, vatten- och luftkvalitet, hållbarhet och miljöledningssystem.

Utöver att ge råd och hjälpa till med att hantera miljöproblem kan miljökonsulten också utbilda personal och allmänheten om miljöfrågor, bidra till utvecklingen av nya miljöteknologier och delta i forskningsprojekt inom miljöområdet.

Hur ser en arbetsdag ut?

En dag som miljökonsult kan vara väldigt varierande där arbetet innebär en blandning mellan fältarbete och administrativt arbete. Som miljökonsulter kan vi vara involverade i både små och stora projekt.

Ett vanligt förekommande och relativt stort uppdrag är marksaneringar inför exploatering och nybyggnation. Inför detta behöver man göra en föroreningsundersökning och miljökontroll med fältarbete som säkerställer att området inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljö.

Samtidigt kan vi mitt i en rapportskrivning få samtal om akuta provtagningar där det misstänks ha påträffat föroreningar och arbetsplatsen står still utan vidare utredning. Detta innebär att vi får planera om och lösa situationer med kort varsel, lite som miljökonsulter på jour.

Ibland kan majoriteten av arbetsdagen bestå av flera mindre provtagningar i syfte för grundläggande avfallskarakterisering, samt se till att avfall som uppstår klassas och hanteras på rätt sätt.

Samtliga provtagningar som inkluderar byggmaterial, mark och grundvatten kräver en del förberedelser och frågeställningar som behöver besvaras, så som:

 • Vad är syftet med provtagningen/undersökningen?
 • Vilka föroreningsrisker kan det finnas och hur identifieras dessa?
 • Vilka arbetsmiljörisker finns det under utförandet?
 • Urval av analysparametrar samt provhantering under fält + transport.

Vad behöver man för utbildning?

Utbildningsnivå beror mycket på vilken typ av arbetsuppgifter som ska utföras. 

Det finns utbildningar som är specifikt utformade för att utbilda miljökonsulter, såsom yrkeshögskoleprogram inom miljöteknik eller miljökonsultutbildningar på universitet.

Utbildningarna innehåller ofta kurser inom miljöteknik, miljöbedömning, hållbar utveckling, miljölagar och regleringar samt olika metoder för att genomföra miljöprojekt. 

Många av dessa kunskaper kan också tillgodoses och utvecklas med hjälp av utbildningar under anställningen.

Utöver utbildning kan det vara till hjälp att ha arbetslivserfarenhet från en relaterad bransch, till exempel inom miljömyndigheter eller inom en organisation som arbetar med miljöfrågor.

Vissa arbetsgivare kräver högskoleutbildning i ett ämne som är relevant för miljöfrågor, till exempel miljövetenskap, biologi, kemi, geovetenskap eller teknik.

Det är också viktigt att ha goda kommunikationsfärdigheter och en förmåga att samarbeta med andra eftersom man ofta arbetar i team och har kontakt med sina kunder.

Vad finns det för risker med att vara miljökonsult?

Precis som inom många andra yrken finns det också risker för miljökonsulter. Några exempel på risker som kan uppstå i samband med miljökonsulters arbete är:

 • Exponering för farliga kemikalier eller förorenade material: Miljökonsulter kan behöva arbeta med farliga kemikalier och andra förorenade material som kan orsaka hälsoproblem om de inte hanteras på rätt sätt. Detta kan inkludera exponering för farliga gaser, kemikalier eller förorenade partiklar.
 • Arbeten på höjder eller i begränsade utrymmen: Vissa miljökonsultprojekt kan innebära att man arbetar på höga höjder eller i begränsade utrymmen. Detta kan öka risken för fall eller andra olyckor.
 • Risk för fysisk skada: Miljökonsulter kan arbeta i utomhusmiljöer, vilket kan öka risken för olyckor och skador från tunga maskiner eller arbete med handverktyg.
 • Arbete i farliga miljöer: Vissa miljökonsultprojekt kan innebära arbete i farliga miljöer som rör farliga gaser, kemikalier eller förorenade jordar, vilket kan leda till hälsoproblem eller olyckor.

För att minska dessa risker är det viktigt att miljökonsulter arbetar med adekvata skyddsåtgärder, som till exempel skyddsutrustning, rätt utbildning, riktlinjer och säkerhetsföreskrifter. Miljökonsulter ska också ha goda kunskaper om riskbedömning och hantering av farliga material och situationer.

Vad är roligast med att vara miljökonsult?

Miljökonsulter har såklart mer eller mindre roliga dagar på arbetsplatsen. Några av ljusglimtarna som brukar lyftas upp här på kontoret är dock följande 4 punkter.

 • Att göra en positiv skillnad: Miljökonsulter har möjlighet att påverka och förbättra miljön genom att identifiera problem och föreslå lösningar. Att arbeta med att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet kan vara en av de mest tillfredsställande delarna av att vara miljökonsult.
 • Variation i arbetsuppgifter: Miljökonsulter arbetar ofta med olika typer av projekt och klienter, vilket innebär att arbetsuppgifterna varierar mycket. Detta kan göra arbetet mer utmanande och intressant.
 • Samarbeta med olika specialister: Miljökonsulter arbetar ofta i team med specialister inom olika områden, såsom biologi, kemi, geovetenskap och teknik. Att ha möjlighet att lära av och samarbeta med experter inom olika områden kan vara mycket givande.
 • Utveckla innovativa lösningar: Miljökonsulter är ofta tvungna att tänka kreativt och komma på innovativa lösningar för att hantera miljöutmaningar. Detta kan vara en rolig och tillfredsställande del av arbetet.

3 tips för dig som vill bli miljökonsult

 1. Utbilda dig inom miljöområdet: För att arbeta som miljökonsult krävs det vanligtvis en högskoleexamen inom ett relevant ämnesområde, såsom miljövetenskap, geovetenskap, biologi, kemi eller ingenjörsvetenskap. Det är också fördelaktigt att ha ytterligare utbildning eller erfarenhet inom området, såsom en masterexamen eller relevant yrkeserfarenhet.
 2. Skaffa praktisk erfarenhet: Praktisk erfarenhet är viktigt för att få anställning som miljökonsult. Sök efter praktikplatser eller sommarjobb inom miljöområdet för att få praktisk erfarenhet och lära dig mer om branschen.
 3. Bygg upp ett nätverk: Ett starkt nätverk kan hjälpa dig att hitta jobbmöjligheter och skapa kontakter inom branschen. Gå med i yrkesorganisationer, följ kollegor på sociala medier och delta i nätverksevenemang för att träffa människor som arbetar inom miljöområdet och lära dig mer om branschen.

Behöver du hjälp?

Fyll i ditt mobilnummer och berätta kort vad du behöver hjälp med, så ringer vi upp dig inom 24 timmar.

Vi har tagit emot ditt meddelande!
Vi återkommer till dig inom 24 timmar.
Oj! Något gick fel. Kontrollera din internetanslutning och/eller att alla fält är korrekt ifyllda.