Förorenad mark

Vi är utbildade inom miljötekniska markundersökningar och har bred kompetens kring markprovtagning och undersökning.

Låt oss hjälpa till

Vi är utbildade inom miljötekniska markundersökningar och har bred kompetens kring markprovtagning/undersökning. Exempelvis efter rivning eller inför nybyggnation där vi bistår företag och kommuner hjälp att följa Naturvårdsverkets föreskrifter kring förorenad mark.

Vi utför allt ifrån provtagningsplaner, miljötekniska markundersökningar till anmälan och slutrapport till tillsynsmyndighet. Vi är även behjälpliga med:

  • Miljöundersökning av asfalt
  • Markundersökningar
  • XRF-undersökningar
  • Vattenprovtagning
  • Miljökontroll åt byggherre eller entreprenör
  • Sanering av mark och vatten
  • Fotodokumentationer
  • Rapportering och tillståndsansökningar
  • Saneringsanmälningar och andra myndighetskontakter
  • Rådgivning

Kontakta oss

Vi finns här för dig! Du kan fylla i kontaktformuläret, skicka e-post eller ringa oss direkt. Vi återkommer inom 24 timmar på arbetsdagar.

Vi har tagit emot ditt meddelande!
Vi återkommer till dig inom 24 timmar.
Oj! Något gick fel. Kontrollera din internetanslutning och/eller att alla fält är korrekt ifyllda.