Miljöinventeringar

Vi gör materialinventeringar för att kunna ta reda på hur mycket farligt avfall en rivningsåtgärd kan ge upphov till.

Låt oss hjälpa till

För att kunna ta reda på hur mycket farligt avfall en rivningsåtgärd kan ge upphov till krävs det undersökningar. Därför utförs materialinventeringar för att fastställa vad byggnaden innehåller för olika material som kan vara miljö- eller hälsofarliga och i vilka kvantiteter materialen finns. Verksamheter som pågår eller tidigare pågått kan ha kontaminerat byggnaden. Då utförs materialinventeringar i syfte att se över var och på vilket sätt byggnaden blivit förorenad.

Därefter utreds vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte föroreningarna ska spridas vidare så inte människan hälsa eller miljön tar skada.

Vid misstanke om att det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB, asbest, tungmetaller m.m. i en byggnad krävs det provtagning. Västsvenska miljökonsult utför både mindre och mer omfattande miljöinventering, inriktad på ett eller flera ämnen.

Kontakta oss

Vi finns här för dig! Du kan fylla i kontaktformuläret, skicka e-post eller ringa oss direkt. Vi återkommer inom 24 timmar på arbetsdagar.

Vi har tagit emot ditt meddelande!
Vi återkommer till dig inom 24 timmar.
Oj! Något gick fel. Kontrollera din internetanslutning och/eller att alla fält är korrekt ifyllda.