Vad är asbest?

Asbest är förbjudet sedan länge, men fortsätter att utgöra en hälsorisk för flera yrkesgrupper, något som är viktigt att känna till och ta ansvar för.

Vad är asbest?

Vad är asbest?

Asbest är ett naturligt förekommande mineral som återfinns i naturen. Det finns totalt sex olika typer, där den vanligast förekommande är krysotil, vilket oftast kallas för vit asbest.

Asbest är ett material med många tekniska fördelar, och har länge använts i allt från byggnader till fartyg, både som bullerisolering och brandmotstånd.

Idag är det förbjudet att använda asbest. Förbudet infördes i två steg, där den farligaste sorten förbjöds så tidigt som 1975, medan ett totalförbud kom 1982.

Vad finns det för risker?

Trots förbudet fortsätter asbest vara en hälsorisk för bland annat byggarbetare, som jobbar i äldre byggnader, där ämnet fortfarande är vanligt förekommande.

I arbetet med att bearbeta eller riva byggmaterial som innehåller asbest frigörs så kallade asbestfibrer. Det har visat sig att inandningen av dessa fibrer kan leda till flera allvarliga lungsjukdomar, så som cancer och asbestos.

Vad kan man göra för att minska riskerna?

Asbest är förenat med stora risker för yrkesgrupper så som rivningsarbetare, elektriker, snickare, golvläggare och takläggare. För att ta hand om människors hälsa är det därför extra viktigt att skapa sig en bra uppfattning om materialet som man arbetar med innehåller asbest.

Vi erbjuder bland annat miljöinventering, där vi gör både små och stora undersökningar för att fastställa om till exempel en byggnad som ska rivas innehåller asbest. Vi kan också vara behjälpliga med miljökontroll under sanering, som utförs enligt tillsynsmyndigheternas föreskrifter. Vi tillhandahåller också utbildningar inom asbest för fastighetsägare, arbetsledare och platschefer.

Behöver du hjälp?

Fyll i ditt mobilnummer och berätta kort vad du behöver hjälp med, så ringer vi upp dig inom 24 timmar.

Vi har tagit emot ditt meddelande!
Vi återkommer till dig inom 24 timmar.
Oj! Något gick fel. Kontrollera din internetanslutning och/eller att alla fält är korrekt ifyllda.