Vad är PCB?

PCB, en förkortning av polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn på 209 olika miljögifter och svårnedbrytbara ämnen.

Vad är PCB?

Vad är PCB?

PCB, en förkortning av polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn på 209 olika miljögifter och svårnedbrytbara ämnen. PCB började användas av bland annat byggbranschen under 1930-talet. Användningen har likt asbest dock varit förbjuden sedan slutet av 70-talet.

Vad finns det för risker?

Enligt Naturvårdsverket påverkar PCB hälsan hos både människor och djur. PCB är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar som man fann i miljön i mitten av 1960-talet.

Att ämnena är svårnedbrytbara – stabila – innebär att de anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön.

Trots dessa allvarliga följder, som ledde till förbudet, fortsätter PCB att spridas till miljön, bland annat genom avfallshantering och förbränning, men också genom byggnader.

Vad kan man göra för att minska riskerna?

I hus som byggdes mellan 1956 och 1972 finns stora mängder PCB i fogmassor och andra byggnadsmaterial, som läcker ut till omgivande mark och luft.

Om du äger en byggnad eller anläggning som byggdes under dessa år ska du göra en PCB-sanering.

Vi erbjuder bland annat miljöinventering, där vi gör både små och stora undersökningar för att fastställa om en byggnad innehåller PCB. Vi kan också vara behjälpliga med miljökontroll under sanering, som utförs enligt tillsynsmyndigheternas föreskrifter. Vi tillhandahåller också utbildningar inom PCB-sanering.

Behöver du hjälp?

Fyll i ditt mobilnummer och berätta kort vad du behöver hjälp med, så ringer vi upp dig inom 24 timmar.

Vi har tagit emot ditt meddelande!
Vi återkommer till dig inom 24 timmar.
Oj! Något gick fel. Kontrollera din internetanslutning och/eller att alla fält är korrekt ifyllda.